Заочний тур олімпіади з української мови

                     7 клас

І. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).

 Мороз прилине синьо і прозоро розвісить скрізь сивий дим інею.

 І. З’ясуйте, до якого розділу за значенням належать прикметники:

широкий, трав’яний, вересневий, бабусин, твердий, залізний, Оксанчин.

 ІІІ. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння прикметників:

 близький, темний, тугий, важкий, поганий.

 ІV. Провідміняйте числівник:

 547.

 V.  Визначте дієвідміну дієслів. Запишіть їх в усіх особах однини і множини. Виділіть закінчення.

 Сказати, чистити, писати, сидіти.

. Утворити чоловічі та жіночі імена по батькові.

 Олексій, Ігор, Валерій, Григорій, Лука, Ілля, Микола, Роман.

 VІІ. Запиши словосполучення, поставивши іменники в дужках в потрібній формі.

 Не було (підручник), не вистачає (кілограм), клавіші (рояль), тривалість (політ), директор (завод), під час (урок), переможець (конкурс), у стані (спокій), вісь (глобус), літр (бензин), не поставив (дефіс),  площа (прямокутник), читання (текст), артист (балет),  колір (прапор).

 VІІІ. Утвори прикметники додаванням суфікса -ськ-.

 Буг, Коломак, Гадяч, Калуш, Париж, Чехія, Рига, Сиваш.

 IX. Виконати словотвірний розбір слів.

 Пролісок, освітити, хмарність, біг, бездарність, кашовар.

 X. З’ясуйте синтаксичну роль інфінітива.

 А) Дали наказ виступати. Б) Ми повинні вчитися. В) Наказали виступати.

Г) Прийшли вчитися. Д) Вчитися – наш обов’язок.

 

Заочний тур олімпіади з української літератури

7 клас

І. Дайте відповіді на запитання.

- Що таке автентичний спів і чим він цікавий для нас?

- Які пісні називаємо коломийками? Складіть сенкан “Коломийка”.

- Що таке пафос? Назвіть його види.

 

ІІ. Назвіть:

А) види мистецтва;

Б) функції мистецтва.

 

ІІІ. Іван Франко мав близько ста псевдонімів та криптонімів. Назвіть деякі з них (не менше 4).

 

ІV. Напишіть твір на одну з тем:

– «Заповіт» Т.Г. Шевченка на момент написання поезії – це міф чи реальність?

– Світ прекрасного в  природі.

– Уроки нашої історії (за повістю «Захар Беркут» І. Франка).

 

V. Виконайте тестові завдання.

1. На основі сюжету народної балади написаний твір:

А  М. Вороного «Євшан-зілля»

Б  Т. Шевченко «Тополя»

В  С. Руданського «Козак і король»

2. Прізвище дяка, у якого починав Тарас Григорович учитися малярству:

А  Ширяєв

Б  Кошиця

В  Богорський

3. У пана П. Енгельгардта майбутній письменник був:

А  слугою-козачком

Б  маляром

В  батраком-«погоничем»

4. Яку іноземну мову вивчав Тарас Григорович Шевченко в Академії мистецтв?

А  Німецьку

Б  французьку

В  англійську

5. Стопа – це:

А  співзвучне закінчення рядка у вірші

Б рівномірне повторення будь-яких рухів, звуків через певний відрізок часу

В  повторювана група складів у рядку, до якого входить один наголошений склад, один або два ненаголошені

6. Симфонічну поему «Заповіт» (за мотивами твору Т. Шевченка) написав:

А  Б. Лятошинський

Б  Г. Глієр

В  К. Стеценко

7. Німецькою мовою «Заповіт» Т. Шевченка здійснив переклад:

А  П. Грабовський

Б  І. Франко

В  Леся Українка

 

VІ. Складіть кросворд на тему «Народна пісня».

 

 

Заочний тур олімпіади з

української мови і літератури

8 клас

 1. Пояснити значення фразеологізмів

Ахіллесова п’ята

Гордіїв вузол

Душа не з лопуцька

Неопалима купина

 1. Виконати синтаксичний розбір речення.

На чорному оксамиті зорянисто- сліпуче висвічували небесні діаманти.

 1. Від поданих слів утворити вищий ступінь порівняння прислівників

Приємно            низько                 добре

Швидко              високо                 дорого

 1. Записати слова, знявши риски

Будь / які; де/що; на/весні; голі/руч; в/осени; хто/небудь; казна/що;ні/хто;десь/не/десь; де/не/де; на/виворіт; по/одиниці; ани/телень; пів/року; по/київськи; на/гора; що/далі; чим/дуж; у/вічі; з/давніх/давен.

 1. Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі «Рідне слово» (у формі звертання)
 2. Дати розгорнуту відповідь на запитання:

У чому полягає краса і велич українських народних дум?

 

 

Завдання для заочного туру олімпіади

                            з  української мови та літератури

                                              для 9 класу

 

1. Складіть речення за схемами, підкресліть граматичні основи, розставте можливі розділові знаки.

     „Називне” і „особове”.  „Особове” але „безособове”.  „Особове” і „особове”.  „Особове” а „неозначено-особове”.  „Безособове”  та „безособове”.

 

2. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники.

     Донька, дочка, донечка, доня, Мелашка, Тетянка, Орися, Оришка, Онисько, Бенедьо.

 

3. Запишіть речення, виконайте його синтаксичний розбір, дайте характеристику.

     У щастя людського два рівних є крила –

     троянди й виноград, красиве і корисне.

 

4. Відредагуйте речення, виправте орфографічні помилки.

     Я хочу стати комбайнером тому, що я дуже люблю свою землю, своє село, бо я в цьому селі народився і в ньому виріс. Для мене найкраща музика – гуркіт комбайнів, які убирають хліб. Під час жнив комбайнерам приходиться працювати і в день, і в ночі без відпочинку. Як гарно сидіти за рулем комбайна і пливти по-безмежному полю, де колосяться колоски пшениці, а над ними щебечуть пташки.

 

5. Напишіть твір-мініатюру на тему „Життя таке коротке – поспішайте творити добро”(10 – 12 речень). Використайте в тексті вставні слова, відокремлені означення та додаток.

 

6. Назвіть основні види родинно-побутових пісень, наведіть приклади. Які художні засоби характерні для родинно-побутової лірики?

 

7. Визначте віршовий розмір та спосіб римування поезії.

     Налита сонцем і вітрами,

     Хлюпоче веслами весна,

     І піднімає буйні трави

     Земля, хмільна і запашна.

 

Завдання заочного туру олімпіади

з української мови та літератури

 

10 клас

 

1. Запишіть правильно слова:

В…рховина, багато/річний, В…ячеслав, дит…ясла, пів…яблука, пів…Європи, ґ(г)рунт, роз…граш, по/українському, сіл…с…кий, освітян…с…кий, Ві(н;нн)и(ч;чч)ина, Гали(чч;ч)ина, студен…ський, захис…ний, подоро(ж;жж)(у)ю, страй(к;кк)ом, пр…краса, пр…красний, аграрно/сирови(н;нн)ий, на/швидку/руч, поза/то/рік, до/запитання.

8 балів

2. Запишіть цифри словами:

     від 9492 відняти 39;

     до 5623 додати 734;

     поїзд з 375 пасажирами.

3 бали

 

3.Утворіть прикметники від географічних назв: 

Красний Луч, Прага, Дрогобич, Сиваш, Ковель, Запоріжжя, Бахмач, Кагарлик, Волноваха, Кременчук.

5 балів

 

 

4. Напишіть твір-роздум

«Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника»

                                                                                                                      10 балів

 

5. Дайте відповідь на одне з питань за вибором (7 балів):

- Ідейно-художні особливості реалізму.

- Визначте ознаки новаторства драматургії І. Карпенка-Карого.

- Розкрийте алегоричність назви твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

6. Поясніть значення поданих нижче літературознавчих термінів. Наведіть приклади повість-хроніка; соціально-побутова повість; соціально-психологічний роман.

                                                                                                                     3 бали

 

                                                                                                   Всього 29 балів

 

 

Завдання заочного туру олімпіади з української мови

(для учнів 11 -го класу)

 

1. Напишіть рецензію на прочитану книгу сучасного автора (поза межами шкільної програми).                                                    10 балів

 

2. Назвіть 5 слів англійського походження.

Розкрийте їх лексичне значення. Назвіть критерії, за якими Ви визначили їх походження.                                                           5 балів

 

3. Визначте і поясніть, які поняття, явища «делікатно приховують» подані фразеологізми і чому.

Як мати народила; в костюмі Адама.

Розумний, як Хведькова кобила; немає «ку-ку» в голові; капустяна голова. Лелека приніс; знайшли в капусті; Бог послав.

Оре носом; в три дороги йде; залити очі.                                       4 бали

 

4. Дотримання правил українського національного етикету – данина минулому, необхідний чинник відродження української ментальності чи пережиток? Висловіть своє міркування.                                 8 балів

 

5. Поясніть значення лінгвістичного терміна калька. Запишіть нормативні відповідники до кальок із російської мови:

просипатися, посуда, по понеділкам, на протязі року, у найближчі дні, доказувати теорему, банкрот, вилка, перегружений, устроїти, відкрити двері, здати екзамени.                                                                          6 балів

 

6. Від поданих слів утворіть імена по батькові чоловічого й жіночого роду.

Ананій, Анатолій, Василь, Віталій, Гордій, Григорій, Данило, Зіновій, Ілля, Кузьма, Лаврентій, Лаврін, Лев, Левко, Лука, Лукаш, Микита, Микола, Оксент, Оксентій.                                                                                 4 бали

 

7. У формі твору напишіть, як Ви розумієте поняття чоловічої та жіночої гідності. Чи актуальні ці поняття?                                   12 балів

 

Загальна кількість балів 49

 

Примітка: За будь-яку помилку знімається 1 бал. Питання висвітлено на 50% – мінус 5 балів.

 

Завдання на заочний тур олімпіади з англійської мови

7 клас

Writing

1.1         Vocabulary.

Choose one of the following words to complete sentences

Travelling, tickets, sleeping, the fastest, advantages, for pleasure, prefer, tours, rise and fall, seagulls, hiking, on board.

 

Modern life is impossible without (1)________. Thousands of people travel every day either on business or (2)__________. They can travel by air, by rail, by sea or by road. Of course, travelling by air is (3)__________and the most convenient way, but it is the most expensive too. Travelling by train is slower than by plane, but it has its(4)_________. You can see much more interesting places of the country you are travelling through. Modern trains have very comfortable seats. There are also (5)_______ cars and dining cars which make even the longest journey enjoyable. Speed, comfort and safety are the main advantages of trains and planes. That is why many people (6)__________ them to all other means. Travelling by sea is popular mostly for pleasure trips. (7)________large ships and small river boats people can visit foreign countries and different places of interest within their own country. It is very pleasant to see the (8)_______of the waves, to feel the fresh sea wind blowing and hear the cry of the (9)___________. Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can stop when and where you like, you do not have to buy (10)________or carry your suitcases. A very popular method of travelling is (11)_____. It is travelling on foot. Walking (12)_____are very interesting.

 

Grammar

Translate the following sentences into English

 

 1. Чи знаєте ви, що ця книга була перекладена на англійську мову тільки два роки тому?
 2. Мене попросили допомогти йому закінчити цю роботу сьогодні, тому я повинен був залишитися в установі після роботи.
 3. Йому можуть дати ці журнали в понеділок вранці.
 4. Вам показали все, що ви хотіли подивитися?
 5. Його треба зараз же знайти,
 6. Про цей фільм багато говорять.
 7. Дітям веліли бути вдома в восьмій годині.
 8. Коли буде відправлена ​​ця телеграма?
 9. Його запитали, коли буде відправлена ​​телеграма.
 10. У перший раз мене повели в театр, коли мені було п’ять років.
 11. Після лекції було задано багато питань.
 12. Мені сказали, що ви завтра їдете.

 

8 клас

 

Writing

“An Old Time Iowa Christmas” by Paul Engle

 

         Every Christmas should begin with the sound of bells! Mine always did, when I was a boy in Iowa. I am an old man now. But I still remember the sound of the bells in the cold morning. They were the sleigh bells on my father’s horses.

         Early each Christmas morning, Father drove the sleigh up to the front door. Mother came out, with a big Christmas basket on her arm. She climbed up onto the front seat beside Father. We children climbed into the back of the sleigh. The floor of the sleigh was covered with straw. We had a buffalo robe to keep us warm Father clucked at the horses and off we went! we were on our way to Grandfather’s farm, ten miles away

The horses broke into a trot. The sleigh flew over the snow. The faster the sleigh went, the louder the bells rang. We children pulled the buffalo robe up to our chins. Under us, the straw made a soft bed. Riding in the sleigh was like sliding over silk.

When we came near the farm, Father stood up in the sleigh and cracked the whip. He wanted the folks on the farm to hear us coming. Faster and faster went the horses. Lauder and lauder rand the sleigh bells. “Whoa! Whoa!” Father suddenly yelled. The horses came to a stop at the door of farmhouse. Everyone came running from the house – aunts and uncles and cousins. There was laughing and talking. Dogs barked. The horses snorted and pranced. The air rang with shouts and laughter.

At last the women went into the house. But I went with the men to the barn. While they waited for the horses to cool off, the men talked. I liked the smell of the horses and the hay. A barn is a good place to be at Christmas. It makes you remember what Christmas is all about.

After a while, we men went to the house. The good smell of Christmas dinner was everywhere. The women were talking and laughing in the warm kitchen. Their faces were red from the heat of the stove. In a corner near the big kitchen stood the tall Christmas tree. On it were real candles, paper stars and balls. There were popcorn strings and homemade candy.

The gifts were homemade too. There were socks and ties and lace collars – and even dolls made of corn husks! My job on Christmas Day was to feed the big black kichen stove. Its name was “Smoke Eater”. But what it really ate was wood – lots of wood! I had to make many trips to the woodpile out behind the house. At last dinner was ready. The grownups ate at the big kitchen table. We children had a small table all our own.

There was roast goose, with all the trimmings. There was warm bread, just out of oven. There were three kinds of pie – apple, pumpkin and mince. After dinner, we children dragged out our sleds. For hours, we slid down the long hills. It seemed that we could slide on and on, right into the sunset.

At last it was time to go home. But first we all sang a song around the tree. Then we children jumped into the sleigh and pulled the buffalo robe up around us. Above us we could see the stars coming out. The horses broke into a trot. And Christmas ended the way it began: with the ringing of bells.

 

Many families have certain customs that they observe. They often have special foods they eat or specific traditions for special days.

-         Do you think it is important for families to have their own customs?

-         Does your family have any special activities they do on holidays or birthdays?

-         What traditions or customs of Ukraine do you especially like?

 

9 клас

Writing

( From  “The Kilimanjaro Machine” by Ray Bradbury)

         I walked to the door. The hunter sat there examining my face.  At last he grunted, got up, walked over and came outside with me.

         I pointed at the kerb. We both looked at the truck parked there.

         “I’ve seen those before,” he said. “A truck like that, in a movie. Don’t they hunt rhino and lions from a trunk like that? or at least travel in them around Africa?”

         “You remember right.”

         “No lions around here,” he said

         I walked over and touched the open truck.

         “You know what this is?” I stroked the wing for a long moment.

         “A Time Machine,” I said.

         His eyes widened and than narrowed and he sipped the beer he was carrying in one large hand. He nodded me on.

         “A Time Machine,” I repeated.

         “I heard you,” he said

         He walked out around the safari truck and stood in the street looking at it. He would not look at me. He circled the truck one round and stood back on the kerb and looked at the cap on the petrol tank.

         “What do you fuel a thing like that with?” he said

         I could have said: reading late at night, reading many nights over the years until almost morning, reading up the mountains in the snow or reading at noon in Pamplona, or reading by the streams or out in a boat somewhere along the Florida coast.

         Or I could have said: all of us put our hands on the machine. All of us thought about it and bought it and touched it and put our love in it and our remembering what his words did to us twenty years or twenty-five or thirty years ago. There is a lot of life and remembering and love put by here, and that is the petrol or the fuel or whatever you want to call it … I should have said that I thought it, but I let it stay unsaid.

         The hunter must have known my thought, for he walked over and did an unexpected thing. He reached out and .. touched… my machine. He laid his hand on it and left it there, as if feeling for the life, and approving what he sensed beneath his hand. He stood that way for a long time. Then he turned without a word, not looking at me, and went back into the bar and sat drinking alone, his back turned towards the door.

 

The character from Ray Bradbury’s story used the Time Machine to meet the writer Ernest Hemingway. Time travel is an idea that fascinated many people. You should write an essay on imaginary travelling back in time to witness one event or meet one person.

The following ideas and questions will help you decide what to write about, they will help to guide your thoughts.

-What would you like to see?

-Who would you like to meet?

-What effect would this experience have on you?

-Explain in detail why you would choose this event or person.

 

10 клас

Writing

Run your home from your mobile phone

 

         Forgot to turn off the heating when you left the house this morning? No need to worry – just use the latest mobile phone to switch it off. The Japanese are preparing to launch a new generation of mobiles which will give their owners remote control over virtually every household garget, reports The Observer. If you’re heading home to a cold house, you could use the phone to turn off the heating. If you are going to miss your favourite TV show, use it to programme the video. The phone will also warn you if you’ve left the freezer door open, and will sound an alarm if an intruder breaks in. Panasonic is launching a version of this revolutionary technology, known as Echoner, which comprises a book-sized control system costing &500. Fitted to the kitchen wall, the unit communicates with tiny transponders attached to household appliances. Householders can control appliances from both their mobiles and this central unit.

 

The robot surgeon controlled from 4,000 miles away

 

         Robots could soon be performing routine operations after a study indicated that they are safer and more accurate than human surgeons – even when controlled by doctors 4,000 miles away. This is primarily because unlike humans, robot “arms” do not shake when targeting a small piece of tissue or organ. In the trial, carried out at Guy’s Hospital in London, researchers compared the performance of a robot, controlled by a doctor using a computer-linked joystick, with that of a human surgeon. Doctors were asked to cut through the “skin” of a silicone dummy, then locate and extract a kidney stone. This test was carried out 152 times by both the doctors using robots and by urologists. The results showed that although the robot took longer than the humans to locate the stones, it hit the right spot with significantly fewer attempts. “We believe this is a landmark,” Prokar Dasgupta, who led the study, told The Observer. “We now have firm evidence that robots can give us an amazing level of precision which it would be foolish to ignore.”  ( from “The Week”)

 

You should write an essay about the computers and machines in our life. The following questions will help you decide what to write about, they will help to guide your thought.

-         Do you believe that computers and machines have already revolutionized everything about our lives?

-         How is your life personally affected by machines and computers?

-         What examples do you see in the world around you? Is all this technological advancement good or bad? Why?

-         Where is it taking us and what can we expect in future?

 

11 клас

Writing

(From “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald)

         In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since.

         “Whenever you feel like criticizing anyone,” he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.”

         He didn’t say any more, but we’ve always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that In consequence, I’m inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to the secret grieves of wild, unknown men. Most of the confidences were unsought – frequently I have feigned sleep, preoccupation or a hostile levity when I realized by some unmistakable sign that an intimate revelation was quivering on the horizon; for the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and marred by obvious suppressions. Reserving judgments is a matter of infinite hope. I am still a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested, and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth.

 

 

 

Often there are people in our lives who we look to for support, inspiration, or ideas about how we should live. It was his father, who influenced Nick Carraway, the main character from “The Great Gatsby”. However, sometimes these role models are famous stars, athletes, family members, musicians or others. You should write a composition about the most influential role model in your own life. The following questions will help you to guide your thought.

-         Who has been the most influential role model in your life?

-         How has this person influenced you and your actions?

-         What would you say to this person to explain his influence on your life?

-         How will your future change because of him?

 

11-th form

Task 1.

There are some lexical and grammar mistakes in the following text. Correct them and rewrite the text correctly, answer the questions.

Edukаtіon plаys а verі іmportаnt role іn the our lіfe. Іt іs one of the most veluаble possesіons а mаn саn get іn hіs lіfe. Durіng аll the perіod of humаn hіstory eduсаtіon rаnked hіgh аmong people. Humаn progress mostly depended upon vell-eduсаted peopple. Self-eduсаtіon аre wery іmportаnt for the dewelopment of humаn’s tеlents. Onlі throug self-eduсаtіon а person kаn beсome а hаrmonісаlly developed personаlіty. А person beсomes а hіghly quаlіfіed speсіаlіst аfter getіng some spesіаl eduсаtіon. Аnd proffessіonаlіsm саn be reасhed only through іt. Іven hіghly quаlіfіed speсіаlіsts from tіme to tіme аttend refresher kourses to refresh theіr knowledge.We get our knowledge of thіs world аnd lіfe trough eduсаtіon. Meny fаmous dіsсoverі would hаve been іmpossіble іf people wаs not іnterested іn leаrnіng сomethіng. Eduсаtіon develops dіfferent sіdes of humаn personаlіty, reveаls hіs аbіlіtіes. Besіdes, іt hаlps а person to understаnd hіmself, to сhoose the rіght wаy іn thіs world. The сіvіlіzed stаte dіffers from others іn the fасt thаt іt pаys muсh аttentіon to the eduсаtіonаl polісy. John Kennedі sаd: “Our progress аs а nаtіon саn be no swіfter then our progres іn eduсаtіon”. But іt doesn’t сonсern only one pаrtісulаr nаtіon. We know thаt sіenсe аnd аrt bіlong to the whole world. Before them the bаrrіers of nаtіonаlіty dіsаppeаr. So eduсаtіon brіng people сloser to eасh other, helps them to understood eасh other bettаr. 

1. Does eduсаtіon plаy а very іmportаnt role іn our lіfe?

2. Through whаt саn а person beсome а hаrmonісаlly developed personаlіty?

3. Whаt do hіghly quаlіfіed speсіаlіsts from tіme to tіme аttend іn order to refresh theіr knowledge?

4. Whаt does eduсаtіon develop?

 

Task 2.

Write as many words with the following suffixes  as you can. Explane the meaning of each suffix.

• -іаn

• -іze/-іse

• -fy

• -ly

• -ful

• -аble/-іble

• -hood

• -ness

• -less

• -іsm

• -ment

• -іst

• -аl

• -іsh

 

Завдання для заочного туру

шкільної олімпіади із світової літератури
7 клас

1. Встановити відповідність
    1. Даніель Дефо                       А. “П’ятнадцятирічний капітан”
    2. Чарльз Діккенс                      Б. “Жага до життя”
    3. Жуль Верн                              В. “Острів скарбів”
    4. Джек Лондон                          Г. “Різдвяна пісня в прозі”
    5. Роберт Льюїс Стівенсон     Д. “Робінзон Крузо”

2. Встановити відповідність: у якому творі розповідається про
     А. богатиря                            1. балади про Робін Гуда
     Б. влучного стрілка               2. “Смерть матері Юговичів”
     В. про трагедію матері        3. давньоруські билини
3. Дати розгорнуту відповідь: Особливості образів народних героїв у билинах та баладах.

Запитання заочного туру

 олімпіади з історії для учнів 8-го класу:

 

1. Назвіть головні відмінності Нового часу від епохи Середньовіччя.                                                                                     2. Які наслідки Великих географічних відкриттів ви вважаєте найважливішими? Свою точку зору обґрунтуйте .                                                                                                                                                                                           3. Яку роль відіграв Лютер в історії Реформації в Європі ?                                                      4. Яких заходів ужила католицька церква для зміцнення авторитету папства й боротьби з Реформацією ?                                                                                                               5. Чи можна стверджувати  , що в 16 – 17 ст. докорінно змінилося становище жінки в родині й суспільстві ? Свою точку зору обґрунтуйте .                                               

 

Запитання заочного туру

 олімпіади з історії для учнів 9-го класу:

 

1. Які погляди французького просвітителя Ш.-Л.Монтеск’є Ви підтримуєте?

2. В чому історичне значення «Декларації прав людини і громадянина»?

3. Яким був характер і результати наполеонівських війн?

4. Підтвердіть фактами відмінність шляхів суспільного розвитку Великої    Британії та Франції у 1815-1848 рр.

 

 

Запитання заочного туру

 олімпіади з історії для учнів 10-го класу:

 

1. Чому початок ХХ ст. є рубежем Нової і Новітньої історії?

2. Порівняйте націоналізм і шовінізм: що спільного, а що відмінного?

3. Які основні уроки і результати Першої світової війни?

4. Як Ви вважаєте, чи є актуальними методи політичної боротьби Махатма Ганді для сучасного політичного життя в країнах, що розвиваються?

5. Чому не  було вирішено «українське питання» на Паризькій мирній конференції?

 

 

11 клас

 

1. Прочитайте документ та дайте відповідь на питання.

 

   Із промови рейхскомісара України Е.Коха на нараді в Ровно 26-28 серпня

   1942 року:

      «…Українці повинні працювати на Німеччину…ми тут не для того , щоб

      ощасливити цей народ. Україна може дати те, чого не вистачає Німеччині

    Це завдання повинно бути виконане, незважаючи на втрати».

  Як ставився Е.Кох до економічного потенціалу України?

  Які завдання мали виконувати його підлеглі?

 

2. Установіть події, які відповідають наведеним датам. Класифікуйте ці події

    За тематичними рядками (3 рядки) давши ім. назву.

    1. 5(18) вересня 1911р:

    2. 10 січня 1920 р:

    3. 01 січня 1942 р:

    4. 18 грудня 1942 р;

    5. 23 серпня 1943 р;

    6. 06 листопада 1943 р;

    7. 14 листопада 1943 р;

    8. 26 червня 1945 р;

    9. 24 жовтня 1945 р.

 

3. Дайте визначення поняттям і термінам:

    – депортація;

    – превентивна війна;

    – фольксдойчі;

    – «рейкова війна»;

    – ленд-ліз.

 

4. Чому, на Ваш погляд, Японія почала воєнні дії саме проти США, а не

    проти СРСР?

 

5. Чи мав підстави міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі після

    Другої світової війни кваліфікувати політику окупантів як воєнний злочин

     та злочин проти людства? Доведіть.

 

Запитання заочного туру

 олімпіади з правознавства для учнів 9-го класу:

 

1. Яку роль держава і право відіграють в твоєму житті?

2. Порівняйте правові і моральні норми самостійно визначивши запитання для порівняння

3. Учасником яких правовідносин ти вже був особисто?

4. Лідер анархістів Михайло Бакунін вважав: «Свобода особи і держава взагалі несумісні. Держава з усіма її атрибутами є абсолютним злом». Чи згодні Ви з таким твердженням?

Запитання заочного туру

 олімпіади з правознавства для учнів 10-го та 11-го класів:

 

1. Як здійснювалося управління людським суспільством у додержавний період?

2. Використовуючи ознаки держави, проаналізуйте, чи була Україна державою до 1991 року?

3. Якою мірою сучасна Україна відповідає визначенню правової і соціальної держави?

4. Порівняйте правовий статус громадян та іноземців, що перебувають на території України.

 

 

Заочний тур олімпіади з біології

 

10 клас

 

1. Як здійснюється регуляція процесів життєдіяльності в організмі людини?

 2. Рухи рослин різноманітні і надзвичайно цікаві. Які рухи рослин вам відомі?

 Наведіть приклади. Яке значення у житті рослин має їхня здатність певним   чином відповідати на ті чи інші подразники?

3. Яйцеклітини ссавців мають маленькі розміри. Чим можна пояснити мікроскопічні розміри їхніх яйцеклітин у порівнянні з розмірами цих клітин в інших класів тварин?

4. Скляна частина герметичного шолому скафандра, призначеного для перебування у відкритому космосі, покрита тонким шаром чистого золота. Для чого?

 

9 клас

              

    1. Німецьке прислів’я говорить: «Посади жабу хоч на золотий стілець, однаково вона знову в калюжу стрибне». Який біологічний зміст прислів’я?

2. Австралійські широколисті дерева вдень, коли пекельна спека, повертають свої листочки до сонця ребром.  Який подразник примушує їх рухатись таким чином? Поясніть біологічне значення цих рухів.

3. Що у лексиконі водолазів означає термін «кров кипить»?

4.Які типи симетрії тіла відомі у тварин і чим пояснюється їх формування? 

 

8клас

 

1. Відомо, що й тварини, і рослини дихають. Назвіть основні відмінності дихання тварин від дихання рослин. У чому полягає подібність цих процесів?

2. Які особливості будови тіла, процесів життєдіяльності та поведінки глибоководних риб дають змогу їм пристосуватися до життя на глибинах океану?

3. Назвіть і порівняйте видільні системи рослин і тварин.

4. Великий вчений К. А. Тімірязєв зазначав, що від зеленого листка «беруть початок всі прояви життя на Землі». Як ви розумієте цей вислів ученого?

 

7 клас

1.Корені, безумовно , є основними постачальниками води. Якщо її в грунті мало, це ще не означає, що рослина загине. Деякі види пристосувалися до засвоєння вологи з повітря. Які механізми забезпечують рослинам можливість засвоєння атмосферної вологи?

2. Біологія – наука про живе. Назвіть основні ознаки, властиві живим організмам, що відрізняють їх від тіл неживої природи.

3. Майже всі рослини мають зелене забарвлення листя, а деякі – й стебел, яке їм надає хлорофіл. Що таке хлорофіл? У яких органелах він розташований?

Завдання  заочного  туру

шкільної  олімпіади  з  фізики

 

2013-2014 н. р.

                                                 

7      клас

 

1. Уявіть, що куб із довжиною ребра 10 см розрізали на маленькі кубики з

    довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики один на одного,

   «побудували» башту. Яку висоту матиме така башта?

 

2. У скільки разів довжина бактерії, яка становить 0,000003 м, більша від діаметра

    молекули кисню, що дорівнює 3 · 10-10 м?

 

3. Відро має ємність 8 л. Скільки відер води потрібно, щоб наповнити куб,

    який має об’єм 2 м3 ?

8 класу.

 

 1. Автобус, рухаючись рівномірно, проїхав 4,5 км за 5хв, а легковий автомобіль 300 м за 10 с. Який транспорт рухався швидше? Побудувати графіки залежності швидкості від часу.
 2. Вершник швидко скаче на коні. Що відбудеться з вершником, якщо кінь спотикнеться?
 3. Визначте густину скла, із якої виготовлено куб масою 857,5 г, якщо площа всієї поверхні куба дорівнює 294 см².
 4. Відносно головної оптичної осі MN тонкої збиральної лінзи точкове джерело світла S і його зображення S’ розташовані так, як на рисунку. Побудовою покажіть, де

       знаходяться оптичний центр лінзи і її головні фокуси.

M

N

S  *

*

S’  

                                                    9 клас

 

 

1. На вертикальну діелектричну спицю нанизують дві позитивно заряджені

    кульки. Кульки можуть без тертя ковзати по спиці. Заряди кульок   2нКл і

    4нКл. Верхня кулька встановлюється на висоті 2 см над нижньою.

    Якою є маса верхньої кульки?

 

2. На відстані 9 см один від одного розташовані позитивні заряди 8 і 2 нКл.

    Де потрібно розташувати третій заряд, щоб скомпенсувати відштовхування

    цих позитивних зарядів?

 

3. Після того як у калориметр, який містить 500 г води, впустили 20 г водяної пари      

    при 1000С, там встановилась температура 500С. Якою була початкова    

    температура води?

 

                                                10 клас

 

 

1. З Києва на південь вирушив товарний поїзд зі швидкістю 54км/год, а через

    2 год в тому ж напрямку вирушив експрес зі швидкістю 99км/год. За

    який час і на якій відстані від Києва експрес наздожене товарний поїзд?

 

2. Рухаючись рівноприскорено зі стану спокою, автомобіль за п’яту секунду

    пройшов 18 м. З яким прискоренням рухався автомобіль і який шлях

    він пройшов за 4 с ?

 

3. Позитивний заряд 9 нКл і негативний заряд -1 нКл розташовані на відстані

    8 см. Який третій заряд потрібно додати до цієї системи, щоб протягування

    між зарядами «зникло»?

 

 

 

                                               11 клас

 

1. Нейтральна порошинка масою 10-11г  втратила 20 електронів. Вона знаходиться

    в рівновазі між горизонтальними пластинами конденсатора. Якою є відстань

    між пластинами, якщо напруга на конденсаторі дорівнює 150 В ?

 

2. У посудину поклали лід масою 10 кг при температурі  -20оС. Визначіть     

    масу води в посудині після того, як їй надали кількість теплоти 2 МДж.

 

3. Температура повітря в кімнаті піднялася з 7оС до 27оС. Яка маса повітря

    повинна вийти з кімнати, щоб тиск залишився незмінним і дорівнював

    100 кПа ? Об’єм повітря в кімнаті 50 м3.

 

Заочний тур олімпіади з хімії – 2013

8 клас

1. Відносна молекулярна маса броміду тривалентного металу в два рази більша ніж відносна молекулярна маса його хлориду. Визначити метал.

 

2.  Залізо утворює з киснем три оксиди. Один із них містить 77,8 % Феруму, другий 70, 0 % і третій – 72,4 %. Визначити формули оксидів.       

     

3.  Скільки атомів та молекул міститься в: а) 2м3 хлору; б) 1 мл водню 

4.  При взаємодії двох газів з однаковою молярною масою утворюється лише вологий пісок. Визначити, що за гази взаємодіяли з таким дивним результатом.

 

5. За нормальних умов газ об’ємом 500 мл має масу 1 ,806 г
Обчисліть відносну молекулярну масу газу та його відносну густину
за повітрям.

 

9 клас

1. При взаємодії  1,84 г. металу  І групи з водою виділяється 896мл. газу(н.у.)

 Знайдіть  метал .

 

2. Об’ємна частка кисню у повітрі дорівнює 21%. Визначити, скільки

 молекул кисню знаходиться в кімнаті, якщо її довжина  – 2м, ширина –

 1,5м, высота – 2,5 м.

 

3. Два елементи – елементи групи IA і групи IVA утворюють сполуки з гідрогеном,

у кожній з яких масова частка Гідрогену складає 12,5%. Назвіть ці елементи. Вкажіть тип зв’язку в сполуках з гідрогеном.

 

4.Суміш порошків алюмінію та міді масою 15 г обробили 30,55% розчином хлоридної кислоти (р = 1,155 г/см3), при цьому виділилось 5,25 л водню (н.у.). Визначте масу кожного металу в суміші.

 

                                                      10 клас

1. Визначити склад одноосновної насиченої карбонової кислоти на нейтралізацію 29.6 г цієї кислоти необхідно витратити 80 г розчину лугу,що містить 20% натрій гідрооксиду.

 

     2.Який об’єм 20% розчину натрій гідроксиду (р = 1,219 г/мл)
витрачається на взаємодію з фосфор (V) оксидом, одержаним при
спалюванні фосфору масою 24,8 г? Яка масова частка натрій
фосфату в розчині?

 

3.До складу мінерального добрива амофосу входять амонію дигідрогенфосфат NH4H2PO4 (масова частка 85%), амонію гідрогенфосфат (NH4)2HP04 (масова частка 8%) і домішки, що не містять Нітрогену. Обчисліть масову частку та число атомів Нітрогену у добриві масою 200кг.

 

4.  17,6г ферум (ІІ) сульфіду, що містить 10% домішок, розчинили в хлоридній      кислоті. Визначити об’єм води в якому потрібно розчинити добутий газ, щоб утворився розчин з масовою часткою сульфідної кислоти в розчині 2,8%.

 

11 клас

              1. При прожарюванні 48,3 г кристалогідрату сульфату натрію ут­ворилося 21,3 безводної солі. Визначити склад кристалогідрату.

 

3. Обчисліть об’єм 20% натрій гідроксиду (густинам1,22 г/мл) необхідний для нейтралізації одноосновної карбонової кислоти масою 14,8 г. кислота має склад: 48,65% Карбону, 43,24% Оксигену та 8,11% Гідрогену.

 

 1. У воді об’ємом 50 мл розчинили металевий калій масою 1,95 г.

Обчисліть масову частку калій гідроксиду в добутому розчині.

 

ГЕОГРАФІЯ

7 клас.

1. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення на Землі

2. Як ви поясните твердження: «Сонце – двигун води на планеті»

8 клас.

1. Дайте оцінку фізико-географічному положенню України.

2. Наведіть приклади зміни природних комплексів унаслідок господарської діяльності людини

9 клас

1. Дайте оцінку економіко географічному положення та політико географічному положенню України

2. Які заходи щодо раціонального природокористування необхідно впроваджувати в Україні.

10 клас.

1. Як і чом змінилася політична карта світу наприкінці ХХ – на початку

ХХІ ст.?

2. Які ви знаєте типи відтворення населення? Порівняйте їх.

 

Тестові завдання заочного туру

олімпіади з трудового навчання

(8 клас, 2013-2014 н.р.)

 

 1. На якому зображені правильно позначений розріз, що проходить через тонку стінку?

 

 1. Ритм це:

а) рівномірне чергування впорядкованих елементів;                     

б) узгодженість між деталями  в)  перелік назв за списком.

 1. Деревина яких дерев відноситься до твердих порід:

 а) осика, сосна, липа;  б)  дуб, бук, граб;     в)  береза, сосна, вільха.

 1. Який з цих інструментів застосовують у процесі свердління деревини:

а) кронциркуль;          б)  коловорот;        в)  долото.

 1. Сплав міді та цинку це:

а) чавун;          б)  бронза;        в)  латунь.

6. Метрична різьба має профіль трикутний із кутом при вершині, який становить:

 а) 45º; б) 60º; в)75º;

7. Який інструмент призначений для вирівнювання м’яких металів:

а) оправка;          б)  киянка;        в)  молоток.

8. Який найбільший діаметр свердла можна встановити на свердлильному верстаті 2М112?

а) 15мм;          б)  12мм;        в)  11мм.

9. Який вигляд мають річні шари на поперечному розрізі деревини?
            а) паралельні лінії;         б) кільця;          в) хвилясті лінії;
10. Який вигляд мають річні шари на тангентальному розрізі деревини:
         а ) овали;      б) кільця;            в) паралельні лінії;

11. Назвіть способи виготовлення шпону:
              а) стругання;     б) рубання;        в) лущення.

12. Який інструмент відноситься до групи вимірювальних?
               а) рашпіль;  б) штангенциркуль; в) кернер.

13. Вкажіть, в який бік направлені зуби пилочки лобзика:
            а) до ручки;          б) вгору;      в) в сторону рамки

14. Лінія, від якої розпочинається розмічання деталі називається

        а) осьовою;          б) базовою;      в) головною

15. Яка електрична величина вимірюється у вольтах:

             а) опір;          б) напруга;        в) сила струму


Тестові завдання заочного туру

олімпіади з трудового навчання

(9 клас, 2013-2014 н.р.)

1. Встановіть відповідність між інструментами, що зображені на малюнку:

 

 

зубило___,

крейцмейсель___,

бородок___,

кернер___

 

 

 

 

2. Яка порода деревини відноситься до м‘яких:
               а) липа; б) граб; в) дуб;

3. Яке зображення відповідає розрізу деталі, яка зображена на малюнку?

 

4. Намалюйте профіль метричної різьби та вкажіть кут _____________

5. На якому розрізі стовбура видно повністю річні кільця: 

                  а) тангенціальному;   б) поперечному;  в) радіальному.

6. Назвіть кут заточування зубців пилки для поперечного пиляння деревини:

а) 30-40º;           б)  60-70º;       в)  80-90º.

7. Який з цих інструментів застосовують у процесі довбання деревини:

а) зензубель;          б)  кувалда;        в)  долото.

8. Деревину характеризують за такими властивостями:

а) фізичні, технічні; механічні;  б) фізичні, механічні, технологічні; в) механічні, хімічні, термічні.

9. Який з цих матеріалів є вогнетривким ізолятором:   

                 а) скло;   б) шамот;     в) дерево.

10. Частина штепсельного з’єднання: а) розетка;   б) ваза;        в) ложка.

11. Швидкість обертання шпинделя свердлильного верстата змінюють:

а) електродвигуном;  б) клинопасовою передачею;  в)  одним шківом.

12. Де містяться відомості про процес виготовлення виробу:

а) на кресленнях;  б) в технологічних картках;  в)  на малюнках.

13. Напилок під номером 1 називають: а) личкувальним; б) драчовим; в) бархатним.

14. Які ножиці призначені для розрізання металу великої товщини:

а) ручні;            б) стільцеві;            в) важільні.

15. Вид підшипників, які застосовують у фрезерному верстаті:

а) кочення;            б) ковзання;            в) переміщення.


Тестові завдання заочного туру

олімпіади з трудового навчання

(10 клас, 2013-2014 н.р.)

 

1. Назвіть інструмент____________

2. Які види праці визначає технічна оснащеність виробництва:

а) ручна, механізована, автоматизована;   б)  ручна, примусова, механізована;       в)  ручна, верстатна, інформатизована.

3. Залежно від їх основного призначення машини бувають:

а) енергетичні, спеціалізовані, специфічні; б)  енергетичні, інформаційні, робочі;   в)  інформаційні, універсальні, робочі.

4. На рисунку зображені спеціальні

 

інструменти 1 і 2 для з’єднання деталей з тонкого листового металу. Вони називаються:

 

_______________-1

_______________-2

 

 

5. Назвіть різці для токарної обробки деревини зображені на рисунках:

 

а.    ____________  б.  _________

6. До чорних металів належать:

а) залізо, чавун, сталь; б) олово, чавун, свинець; в) чавун, сталь, свинець.

7. Штрихпунктирна лінія призначена для …

а)  проведення виносних і розмірних ліній; б) показу на зображенні невидимих контурів предметів; в) показу осьових і центрових ліній;

8. За якими ознаками класифікують виробничі технології:

а) товарною та сировинною ознаками;  б) за стадіями виробництва;           в) товарною ознакою, сировинною ознакою, за стадіями виробництва.

 

9. Напилки виготовляють із сталі:

а) У 13;   б) Ст 3;        в) Р 18.

10. Інкрустація це:

     а) обробка кришталю; б)вид мозаїки по дереву; в) виготовлення шпону.

11. Що із цього переліку не є елементом електричної схеми:   

а) лампа;   б) вимикач;     в) ізолента.

12. На якому з цих малюнків правильно позначена конусність:

 

 

Тестові завдання заочного туру

олімпіади з трудового навчання

(11 клас, 2013-2014 н.р.)

 

1. Назвіть складові частини рубанка:

а)1_____________

б)2_____________

в)3_____________

г)4_____________

 

2. Назвіть, яким інструментом можна виконувати розмічання під різними кутами в деревообробці:_______

3. Назвіть, який інструмент зображено на малюнку:

___________________

 

4. Назвіть 4 етапи проектування __________________________________________________________

5. Якого походження клей ПВА:

а) рослинного;   б) тваринного;     в) синтетичного.

6. Який з цих матеріалів відноситься до композитів:

а) бетон;          б) залізо;      в) деревина.

7. Зенківка це:  а) інструмент для обробки верхньої  частини отвору; 

б) інструмент для зенкерування отворів;

в) інструмент для зварювання.

8. З яких матеріалів виготовляють фанеру?
         а) ДВП; б) ДСП; в) шпон; г) тонка дошка.

9. Інтарсія це:

а) інкрустація деревом по дереву;          б) інкрустація металом по дереву.

10. Назвіть три закони, які діють у композиції художньо-конструкторських виробів____________________________________________________

11. Що таке текстура: а) природній візерунок; б) форма поверхні матеріалу; в) машинописний текст.

12. Ахроматичні кольори характеризуються: а) кольоровим тоном;                        б) безбарвністю; в) яскравою насиченістю.

13. Нюанс це: а) значна різниця в кольорі композиції; б) незначна різниця в кольорі композиції; в) повторення елементів композиції.

14. Котрий із перерізів відповідає формі предмета?

 

Питання для заочного туру олімпіади освітньої галузі

«Технології» (Трудове навчання «обслуговуюча праця.»)

1. Предметно-перетворюючу діяльність називають.

 2. Назви основні види технологічної діяльності в побуті.

 

 

 

Розділ «Матеріалознавство»

 1. Назвіть 2 основні групи текстильних волокон за походженням.
 2. Як утворюється тканина?
 3. Назвіть основні види переплетень.
 4. Як називається край тканини який не осипається?
 5. Дайте характеристику бавовняної тканини.

Розділ «Конструювання, моделювання та виготовлення виробу»

1.  Дай відповідь. «Конструювання – це …

 1. Для побудови креслення деталей виробу необхідно.
 2. Основою для креслення виробу є..

 

 1. Моделювання це процес.
 2. Ескіз, як складова процесу виготовлення виробу, це…
 3. Склади загальний план технології виготовлення виробу.
 4. Які складові кінцевої обробки виробу.
 5. Занотуй послідовність ВТО.
 6. Інформація про прання та прасування виробу розміщена на…

10.Побутові швейні машини бувають з приводом…

11.Яка різниця між типовими і спеціальними деталями?

12.Назви основні способи отримання деталей з різних конструкційних матеріалів.

 

Розділ «Декоративно-прикладне мистецтво»

 1. Які види декоративно – прикладного мистецтва ти знаєш?
  1. Які конструкційні матеріали використовують для виготовлення аплікації?
  2. До поверхнево-нашивних технік вишивки відносяться:
  3. Назви українські обереги.
   1. Що символізують у вишивці чорний, червоний, жовтий, зелений кольори?
   2. Від чого залежить щільність в’язання полотна?
   3. Назви два основних прийоми в’язання гачком.
   4. Чи можна прасувати в’язані вироби?^ г
    1. Художнє оздоблення предметів кольоровою вузькою паперовою смужкою називають…

10.Розпис тканини акриловими фарбами називають

Розділ «Технологія приготування страв, культура споживання їжі»

1.Режим харчування це …

 1. Збалансоване харчування передбачає…
 2. Які бувають білки за походженням, та яка їх призначення.
 3. Які крупи в своєму складі містять 1% жиру?
 4. Назви види теплової обробки харчових продуктів.
 5. Назви 2 види посуду, та їх призначення.
 6. Як визначити термін придатності харчових продуктів (молочних, рибних тощо.)
 7. Етикет, це…

 

Заочний тур шкільной олімпіади з математики

Рисунок4 Рисунок1 Рисунок3 

 

8 клас

1. Один з половиною кіт їсть одну з половиною мишку за півтори години. Скільки мишей могли б з’їсти 15 котів за 15 годин?

2. П’ятеро хлопців зважилися попарно у рівних можливих комбінаціях. Вага становила: 90 кг, 92 кг, 93 кг, 94 кг, 95 кг, 96 кг, 97 кг, 98 кг, 100 кг, 101 кг.Яка загальна вага п’ятьох хлопців ?

3. Дві дівчинки і три хлопці з’їли разом 16 порцій морозива. Кожен хлопець з’їв у двічі більше порцій від кожної дівчинки. Скільки порції з’їдять три дівчинки й два хлопці?

4. Угрі діти рахують від 1 до 300 і сплескують в долоні в той момент, коли слід називати число, яке ділиться на 3 або на 7, чи закінчується на 3 або на 7. Скільки разів дітям доведеться плескати в долоні.